คาราโอเกะ

"คาราโอเกะ"
ห้องคาราโอเกะ จำนวน 3 ห้อง ราคาชั่วโมงละ 200 บาท/ห้อง 7-10 คน/ห้อง จัดแบ่งพื้นที่อย่างลงตัว แยกเป็นสัดส่วน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว หรือมาเป็นหมู่คณะ
ภายในห้องประกอบด้วยคาราโอเกะจอ 29 นิ้ว เครื่องเสียงอย่างดี เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน มุมระเบียงด้านหน้าพร้อมชุดรับรอง เพื่อการผ่อนคลาย