ติดต่อเรา

ไพร์เว็ท รีสอร์ท
59/1 ถ.สุขสมบูรณ์ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 032-603777 032-603778
E-mail: privateresort@windowslive.com
http://PrivateResort.Prachuaptown.com
Private Resort & Hotel
59/1 Sooksomboon Rd., Muang, Prachuapkhirikhan
Tel.0-3260-3777, 0-3260-3778
E-mail: privateresort@windowslive.com
http://PrivateResort.Prachuaptown.com