บ้านช้างเอกเขนก

นวด สปา อบสมุนไพร

"บ้านช้างเอกเขนก"
Thai Massageนวด สปา อบสมุนไพร ผ่อนคลาย ได้บรรยากาศ มาตรฐานฝีมือ
ด้วยบรรยากาศบ้านช้างเอกเขนกการจัดแบ่งพื้นที่ ที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบให้รางวัลกับชีวิต ด้วยวิถีแห่งการบำบัด เพื่อคืนความสมดุลของร่างกายและจิตใจ
พักผ่อนและเพลิดเพลินไปพร้อมกับการดูแล แบบธรรมชาติบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญ ท่านจะรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่ก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้ามา