สถานที่ท่องเที่ยว

อ่าวประจวบ
2 กิโลเมตร
เขาช่องกระจก 3 กิโลเมตร
อ่าวมะนาว 2.5 กิโลเมตร
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 กิโลเมตร
ด่านสิงขร 12 กิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร 20 กิโลเมตร
วัดทางสาย, พระพุทธกิตติสิริชัย, ศาลกรมหลวงชุมพร, พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ 56 กิโลเมตร
ดูช้างป่ากุยบุรี 40 กิโลเมตร
หัวหิน 90 กิโลเมตร
วัดตาลเจ็ดยอด อ.สามร้อยยอด (สมเด็จพุทธาจารย์โต พรหมรังษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก) 56 กิโลเมตร
วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน (หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก) 114 กิโลเมตร